دوره ریاضی پایه

  • آموزش کامل مباحث پایه ی ریاضیات (اتحاد ها ، توابع و نمودار ها و …)
  • آموزش روش های تستی و سریع
  • بیش از 450 تست 
  • جزوه رنگی و اختصاصی
  • پشتیبانی و رفع اشکال کامل ( ارتباط با دبیر )
سبد خرید