دوره ریاضی پایه

35 جلسه 1 ساعته
آموزش کامل و مفهومی
کار روی مهارت های تست زنی
رفع اشکال و ارتباط مستقیم با دبیر

سبد خرید