دوره به چه صورت برگزار می شود ؟ آیا پشتیبانی و رفع اشکال هم دارد ؟

آموزش به صورت مبحثی است یا مقطعی است ؟

هر ترم شامل چه مباحثی می شود ؟ و چند جلسه می باشد ؟

جلسات را در کجا می توانم مشاهده کنم ؟ آیا برای دیدن جلسات محدودیت تایم دارم ؟

چه ضمانتی وجود دارد که من با دیدن جلسات پیشرفت کنم ؟ چقدر این دوره می تواند باعث افزایش درصد من شود ؟

هزینه هر ترم چقدر می باشد ؟

دوره را از چه طریق می توانم تهیه کنم ؟