yuni

کنکور 99 داخل کشور

1.پارت اول : مباحث مثلثات + حد ویپوستگی + مشتق + کاربرد مشتق 2.پارت دوم : مباحث توان های گویا + معادله و نا معادله + کل تابع (بجز تابع لگاریتمی و نمایی ) 3.پارت سوم : مباحث مستقل

This post is only available to members.

کنکور 98 خارج از کشور

1.پارت اول : مثلثات + حد و پیوستگی + مشتق + کاربرد مشتق 2.پارت دوم : مباحث کل تابع ، معادله و نا معادله + مباحث پایه ی ریاضیات 3.پارت سوم : مباحث مستقل : احتمال و شمارش + نمایی و لگاریتم + هندسه مخروطی و…

This post is only available to members.

کنکور 98 داخل کشور

کنکور 98 داخل کشور پارت اول : مبحث مثلثات 2. پارت دوم : مبحث حد و پیوستگی 3.پارت سوم : مشتق 4.پارت چهارم : کاربرد مشتق 5. پارت پنجم : معادله و نا معادله + تابع 6.پارت ششم : لگاریتم 7.پارت هفتم : شمارش 8.پارت هشتم : احتمال 9.پارت نهم : الگو و دنباله 10.پارت …

کنکور 98 داخل کشور ادامه »

This post is only available to members.

سبد خرید