اقدام برای سوالات انتخاب شده؟

بسته آزمون شیمی 1

25,000 تومان

بسته آزمون شیمی 1

25,000 تومان

این بسته شامل 6 آزمون از شیمی 1  می باشد :

آزمون 1 ( 45 سوال / فصل 1/ نیمه ی اول )

آزمون 2 (45 سوال / فصل 1 / نیمه دوم)

آزمون 3 (45 سوال / فصل 2 / نیمه ی اول )

آزمون 4 (45 سوال / فصل 2 / نیمه ی دوم)

آزمون 5 (45 سوال / فصل 3 / نیمه ی اول)

آزمون 6 (45 سوال / فصل 3 / نیمه ی دوم)

بستن منو
×
×

سبد خرید