اقدام برای سوالات انتخاب شده؟

بسته آزمون شیمی 3

20,000 تومان

بسته آزمون شیمی 3

20,000 تومان

این بسته شامل 4 آزمون از شیمی 3  می باشد :

آزمون 1 ( 50 سوال / فصل 1)

آزمون 2 (50 سوال / فصل 2 )

آزمون 3 (50سوال / فصل 3  )

آزمون 4 (50سوال / فصل 4  )

بستن منو
×
×

سبد خرید