تخفیف

توان های گویا و عبارت های جبری

60,000 تومان

این فصل یکی از فصل های مهم و پیش نیاز فصل های دیگر است .

این فصل را در یک جلسه آموزش و سه جلسه حل تست به صورت کامل پوشش می دهیم .

تا پایان آموزش این قسمت با ما همراه باشید .

سبد خرید