تخفیف

حد و پیوستگی

120,000 تومان

حد و پیوستگی

فصل 6 یازدهم و فصل 3 دوازدهم

تمامی آموزش و تکنیک های تست زنی این فصل را در 8 جلسه آموزش خواهید گرفت .

دانلود جزوه فصل

سبد خرید