تخفیف

حرکت بر خط راست ( فصل یک دوازدهم)

50,000 تومان

در این فصل به مباحثی مثل سرعت ، جابجایی ، حرکت با سرعت ثابت ، حرکت شتابدار و… می پردازیم

جزوه نیز در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

سبد خرید