تخفیف

فیزیک و اندازه گیری ( فصل یک دهم )

30,000 تومان

در این فصل به مباحثی مثل دقت ، کمیت ها ، نمادگذاری علمی ، چگالی و… می پردازیم.

جزوه نیز در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

سبد خرید