تخفیف

مشتق

135,000 تومان

فصل مشتق یکی از مهم ترین فصل های کنکوره که 3تا4 سوال مستقیم را در برمیگیرد .

توی این فصل تمامی آموزش ها و تکنیک های لازم برای حل سوالات را آموزش خواهیم داد .

سبد خرید