مقدمات فیزیک

رایگان

فصل صفر فوق العاده مهم است و در سه بخش تقریبا بیست دقیقه ای بصورت رایگان در اختیارتون قرار میگیرد.

این فصل دارای جزوه نمی باشد.

برای دیدن تمامی جلسات فیزیک حتما لازم است این فصل دیده شود.

در این فصل به مباحثی مثل نسبت ها ، مثلثات در فیزیک ، مفهوم درصد و شیب و… پرداخته شده است.

سبد خرید