تخفیف

ویژگی فیزیکی مواد ( فصل دو دهم )

50,000 تومان

در این فصل به مباحثی مثل حالت های ماده ، پدیده پخش ، فشار در مایعات و جامدات و گازها ، اصل پاسکال و… می پردازیم.

جزوه نیز در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

سبد خرید