تخفیف

کار و انرژی ( فصل سه دهم )

50,000 تومان

در این فصل به مباحثی مثل مفهوم و فرمول کار ، انرژی جنبشی و پتانسیل ، کار نیروی اصطکاک ، قضیه کار و انرژی جنبشی ، پایستگی انرژی مکانیکی ، توان و بازده و…  می پردازیم.

جزوه نیز در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

سبد خرید