اقدام برای سوالات انتخاب شده؟

بسته ی آزمون زیست 1

25,000 تومان

بسته ی آزمون زیست 1

25,000 تومان

این بسته شامل 7 آزمون از زیست شناسی 1  می باشد :

آزمون 1 ( 50 سوال / فصل 1 )

آزمون 2 (50 سوال / فصل 2 )

آزمون 3 (50 سوال / فصل 3)

آزمون 4 (45 سوال / فصل 4)

آزمون 5 (50 سوال / فصل 5)

آزمون 6 (50 سوال / فصل 6)

آزمون 7 (50 سوال / فصل 7)

بستن منو
×
×

سبد خرید